english netherlands

Advies en Consultancy

Er zijn mensen die de regie graag in eigen handen willen houden. Hier is niets op tegen en Global Trade Solutions heeft respect voor deze visie.

Toch willen deze mensen ook profiteren van de mogelijkheden van het importeren van producten uit het verre Oosten of elders in de Wereld.

Door gebrek aan tijd en vooral ervaring kan het gevaarlijk zijn om deze stap zelf te maken. Wij hebben dan ook diverse malen gehoord van klanten dat zij in het verleden (zeer) slechte ervaringen hebben opgedaan op import gebied. Cultuurverschillen en taalbarrières kunnen grote verwarringen veroorzaken en het succes in de weg staan. Vergeet niet de investering die U moet doen om dit alles op touw te zetten!

Global Trade Solutions kan in deze de oplossing bieden; U blijft zelf inkopen maar maakt gebruik van de jarenlange kennis van Global Trade Solutions en zijn ervaring en capaciteit op het gebied van Kwaliteitscontrole

Wij hebben geen geheimen met betrekking tot onze producenten en leveranciers. Met hen hebben wij gedegen afspraken en contracten lopen. U bent dan ook te allen tijde vrij om de producent te bezoeken, waarbij U gebruik kan maken van een van onze mensen die U met raad en daad zal bij staan en als Uw persoonlijke vertaler zal fungeren.

Global Trade Solutions heeft meer dan 50 klanten, wereldwijd, die ons gebruiken als verlenging en gedeeltelijke vervanging van hun inkoopafdeling. Onze kennis en ervaring wordt als positieve input gebruikt bij deze bedrijven die daarmee op inkoop en op onnodig investeren, veel geld en tijd besparen.

U wilt een nieuw product ontwikkelen? Of een bestaand product verbeteren? Het product kan nog zo goed zijn maar de productie kosten bepalen de uiteindelijke slagingskans van dit product. Global Trade Solutions kan U ondersteunen in het volledige traject. Vanaf de beginfase tot en met de productie hebben wij de nodige ervaring om U met raad en daad bij te staan. Om Uw idee uit te leggen aan iemand in bijvoorbeeld China, valt niet altijd mee. Wij hebben dan ook in het verleden gezien dat de ontwikkeling van een nieuw product veel te lang duurde door de spraakverwarringen en andere onnodige hindernissen die, bewust of onbewust ontstaan.

Global Trade Solutions heeft al vele van deze projecten begeleid. En met succes. Met trots kunnen wij zeggen dat we meermalen het product klaar hadden ver voor de geplande deadline. Dit inclusief de eventuele noodzakelijke keuringen en testfases die het product moet ondergaan.